2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Projekta nosaukums:

Izzini un radi, palīdzot!

Projekta periods:

9 mēneši (20.02.2017. – 13.11.2017.)

Projekta līdzfinansētājs:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir paaugstināt Diakonijas centra sociālo dienas atbalsta centru apmeklētāju zināšanas, uzlabot viņu prasmes un iemaņas un, attīstīt spējas būt līdzcietīgiem un uzņemties rūpes par citiem, kā arī uzlabot Diakonijas centra darbinieku un brīvprātīgo kvalifikāciju un pilnveidot prasmes sociālajā darbā, veicinot sociālo integrāciju sociālās atstumtības riskam pakļautām jauniešu un senioru grupām.

Projekta specifiskie mērķi:

1.       Interesantu un radošu pasākumu organizēšana Diakonijas centra sociālajos dienas atbalsta centros.

2.       Brīvprātīgā darba popularizēšana, uz katru no pasākumiem aicinot brīvprātīgos, kas vēlas iesaistīties un būt noderīgi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.

3.       Profesionālās pilnveides apmācības Diakonijas centra darbiniekiem un brīvprātīgajiem, lai celtu darbinieku un brīvprātīgo kvalifikāciju un pilnveidotu prasmes sociālajā darbā.

Projekta tiešā mērķa grupa

Projekta pamata mērķauditorija ir bērni, jaunieši un viņu vecāki no sociālā riska ģimenēm, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautie pieaugušie un seniori, kas apmeklē Diakonijas centra sociālos dienas atbalsta centrus Rīgā.

Projekta aktivitātes:

1.       Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.

2.       Projekta uzsākšanas sanāksme.

3.       Darbinieku un brīvprātīgo apmācības.

4.       Pasākumu dienas centros norise pa šādām tēmām:

-          Videi draudzīga dzīvesveida radošā nodarbība

-          Drošības un veselības diena

-          Kulinārijas meistarklase

-          Ekspedīcija

-          Pagalma svētki

5.       Projekta izvērtēšana.

Projekta publicitāte:

Publikācija par projekta uzsākšanu laikraksta “Svētdienas rīts” 2017.gada aprīļa numurā (4/1917).

Publikācija par projekta pasākumu “Videi draudzīga dzīvesveida radošā nodarbība” RD IKSD mājas lapā 20.04.2017.

 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »