2023. gada 06. februāris
Vārda dienas: Dārta, Dace, Dora

SEKO MUMS


FEBRUĀRA mēneša plāns ŠEIT

Dienas centrs pilngadīgām personām "Mēs"


Adrese: Imantas 8.līnija 1.k-3, Rīga, LV-1083

Tālrunis: 27876984; 26688762

E-pasts: mes@diakonija.lv

Darba laiks: 

darba dienās 10:00 - 16:00 

Kontakti: Dienas centra vadītāja Alda Vītoliņa:

+371 27876984alda.vitolina@diakonija.lv

Darbinieku pieņemšanas laiki:

Vadītāja Alda Vītoliņa:

 Otrdienās no 11:00 – 14:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)


Sociālais darbinieks Ira Heislere tālrunis:27876984:

 Otrdienās un ceturtdienās no 11:00 – 16:00

Atbalsta grupu vadītāja Māra Daldere

Attālināti pēc iepriekšēja pieraksta


Sociālais aprūpētājs Inese Bobinska 26688762:

Pirmdienās un trešdienās no 11:00 – 16:00

 


DC "Mēs" struktūrshēma


Katru dienu centra darba laikā:

* Vingrošana pašiniciatīvas grupās un individuāli. Nūjošana.

* Iespēja individuāli vai pašiniciatīvas grupās radoši darboties dažādās rokdarbu tehnikās. 

* Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības.

* Papildus regulārajām nodarbībām periodiski tiek organizēti pasākumi un koncerti (Valsts un gadskārtu svētki, kristīgās baznīcas svētki un dažādi kultūras pasākumi).

* Iespēja apskatīt izstādes.


 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs “Mēs” (turpmāk tekstā DSPDC) ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra struktūrvienība, kas tika atklāta 2014.gada 7.oktobrī. Dienas centrā tiek nodrošināts pakalpojums pingadīgām personām.


Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Pilngadīgās personas centra pakalpojumus var saņemt, uzrakstot iesniegumu pie sociālās darbinieces.


Pakalpojumi dienas centrā ir pieejami Rīgā deklarētām personām un visi pakalpojumi ir bez maksas.


Savā darbībā DSPDC “Mēs” vadās pēc LELB DC  statūtiem, atskaitās LELB DC, sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu, policiju, skolām, slimnīcām, kā arī citām pašvaldību un valsts institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām, privātpersonām.

DSPDC “Mēs” darbības mērķis ir nodrošināt iespēju Rīgas pašvaldībā deklarētām pilngadīgām personām (pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem, personām ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem u.c.

DSPDC “Mēs” funkcijas un galvenie uzdevumi:

1. Nodrošināt pilngadīgam klientam sociālo rehabilitāciju (pamatvajadzību apmierināšanu), piedāvājot tēju 1 reizi dienā, sanitāro higiēnu, drēbju mazgāšanu, iespēju apmeklēt "Drēbju kameru", fizisko aktivitāšu un prasmju attīstīšanu – individuāli un grupās, brīvā laika attīstošu un saturisku pavadīšanu – individuāli un grupās pēc ikmēneša plāna.

2. Sniegt pilngadīgam klientam sociālā darbinieka individuālās un grupu konsultācijas.

3. Sniegt psiholoģisko atbalstu vardarbībā cietušajiem pilngadīgiem klientiem; nodrošināt informāciju par citiem iespējamiem palīdzības veidiem.

4. Pēc nepieciešamības piedāvāt sociāli-psiholoģisko atbalstu pilngadīgu klientu ģimenēm, kā arī veikt informatīvi-izglītojošu un psiholoģisko darbu ar pilngadīgu klientu.

5. Veicināt Baznīcas, citu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sociālajā sfērā. Veidot sadarbības tīklu ar citiem profesionāļiem un organizācijām.

6. Piesaistīt brīvprātīgos un koordinēt viņu darbību saskaņā ar Brīvprātīgo darbības likumu.


Dienas centra "Mēs" pakalpojums pilngadīgām personām (līdz 50 personām dienā) tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.  

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »