2021. gada 22. oktobris
Vārda dienas: Īrisa, Irīda

SEKO MUMS

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Roku rokā"

Adrese: Līksnas 13-1, Rīga LV-1003

Kontakti: Atbalsta centra vadītāja Ilze Nagle:
+371 29245215; [email protected] 

Talrunis: 67241965
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:
Pirmdien – Ceturtdien 12.00-20.00
Piektdien 12.00-18.00 

Darbinieku pieņemšanas laiki:

Vadītāja - sociālais darbinieks Ilze Nagle
Pirmdien, otrdien, piektdien no 12:00 - 18:00 
Trešdien, ceturtdien no 14:00 - 18:00 

‌‌Sociālais darbinieks:
Pirmdien, otrdien, trešdien no 14:00 - 20:00
Ceturtdienm piektdien no 12:00 - 18:00 

Pedagogs Anna Lāce:
P‌irmdien, otrdien, tešdien, ceturtdien no 14:00 - 20:00
Piektdien no 12:00 - 18:00
‌‌
Psihologs Jekaterina Dukule:
Trešdien no 14:00 - 20:00
Otrdien, piektdien no 12:00 - 18:00
Pieņemšanas laiks vecākiem: trešdien no 14:00 - 20:00

‌‌Sociālais pedagogs Sandis Spandegs:
Pirmdien, trešdien no 14:00 - 20:00
Otrdien, ceturtdien, piektdien no 12:00 - 18:00
Pieņemšanas laiks vecākiem: trešdien no 14:00 - 20:00 

‌‌Sociālais rehabilitētājs Vjačeslavs Osipovs‌:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 14:00 - 20:00
Piektdien no 12:00 - 18:00
‌‌
‌‌‌‌
AC "Roku rokā" struktūrshēma


N‌‌odibinājuma LELB Diakonijas centrs Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Roku rokā" (turpmāk tekstā ACBĢ) ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra struktūrvienība, kas tika atklāts 1998. gada 18. jūnijā. Atbalsta centrā tiek nodrošināts pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm Maskavas forštates apkaimē.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība: 
Bērni var saņemt atbalsta centra pakalpojumus ar Sociālā dienesta nosūtījumu.

Pakalpojumi atbalsta centrā ir pieejami Rīgā deklarētām personām un visi pakalpojumi ir bez maksas. 


‌Savā darbībā ACBĢ “Roku rokā” vadās pēc LELB DC  statūtiem, atskaitās LELB DC, sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu, policiju, skolām, kā arī citām pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām, privātpersonām.

ACBĢ “Roku rokā” darbības mērķis ir sniegt sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas pašvaldības skolas vecuma bērniem (7-18 gadi) un viņu ģimenēm, nodrošināt sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu un attīstīšanu, strukturētu brīvā laika pavadīšanu – veiksmīgai sociālajai integrācijai sabiedrībā.


ACBĢ “Roku rokā” funkcijas un galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un viņu ģimenēm:

1. Veikt bērna sociālo funkcionēšanas spēju izvērtējumu un nodrošināt pakalpojumu atbilstoši individuālām vajadzībām;

2. Sniegt speciālistu (sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs un pedagogs) individuālas konsultācijas.

3. Organizēt izglītojošas, socializējošas, sociālo prasmju un iemaņu apguves un pilnveides nodarbības, radošās un fizisko aktivitāšu grupu nodarbības;

4. Integrēt un reintegrēt bērnu skolu sistēmā, sniegt atbalstu mācību procesā – mājasdarbu pildīšanā un zināšanu, prasmju pilnveidošanā;

5. Sniegt atbalstu ģimenēm: speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, aprūpes pakalpojumi: siltas pusdienas bērniem, drēbju mazgāšana, un kopīgu pasākumu un svētku svinēšanu ģimenēm;

6. Sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām organizācijām.


ACBĢ “Roku rokā” pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm (līdz 33 personām dienā) tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. 

‌ 

 

Nodibinājuma LELB Diakonijas Centrs Atbalsta centru bērniem un ģimenēm „Roku rokā” apmeklē bērni no Rīgas pilsētas Latgales un Zemgales priekšpilsētām, kā arī Centra rajona. Jau vairāk nekā 5 gadus ACBĢ apmeklē vairāk nekā 100 bērni gadā — 2003. gadā tie bija 114 bērni, 2004. gadā — 103, 2005. gadā bērnu skaits ir audzis līdz 123, 2006.gadā — 130 bērni, 2007. gadā — 125 bērni (skat. attēlu Nr. 1). Šajos skaitļos iekļauti arī ACBĢ klientu mazākie 3-6 gadīgie brāļi un māsas, kurus nereti lielākie bērni paņem līdzi. 2007. gadā katru dienu ACBĢ apmeklēja vidēji 22-30 bērni.

2007. gadā ACBĢ apmeklēja 34 jauni bērni, no kuriem par pastāvīgiem ACBĢ klientiem kļuva 16 bērni. 6 bērni 2007. gadā sasniedzot 15 gadu vecumu piekrita iesaistīties Vecāko brāļu un māsu programmā, kas ļauj tiem turpināt apmeklēt ACBĢ brīvprātīgo palīgu statusā. Līdz ar to kopumā šobrīd Vecāko brāļu un māsu programmā ir iesaistīti 10 bērni.

Darbinieki: 2007. gadā ACBĢ strādāja 6 algoti un 7 brīvprātīgie darbinieki. Vienu reizi mēnesī ACBĢ darbinieki turpināja ielu reidu veikšanu. Katrs darbinieks izstrādā individuālu ACBĢ pārraudzībā esošo bērnu uzvedības korekcijas, rehabilitācijas plānu.

I. ACBĢ pamatdarbība – augsta sociālā riska ģimeņu bērnu sociālā aprūpe un rehabilitācija   
2007. gadā sniegtie pakalpojumi:
Ēdināšana – vienu reizi dienā (silts, veselīgs ēdiens)
Apģērba un apavu izsniegšana – 80 bērni ir saņēmuši apģērbu un apavus no humānās palīdzības sūtījumiem.
Mazgāšanās un higiēnas pasākumi.
Veļas mazgāšana un dezinfekcija.
Medicīniskā palīdzība un bērnu veselības stāvokļa uzlabošana:
regulāra ikdienas veselības stāvokļa pārbaude, regulāri stomatologa un higiēnista apmeklējumi.
Nepieciešamības gadījumā tiek organizēti arī citu speciālistu apmeklējumi.

II. Pedagoģiskais audzināšanas darbs ar augsta sociālā riska ģimeņu bērniem Audzinošas nodarbības 

Pārrunu vakari, kuros tika apspriestas dažādas bērniem aktuālas tēmas – mīlestība un seksualitāte, pubertātes perioda īpatnības, dažāda veida saskarsme u.c., tika organizēti arī filmu vakari, kuros tika rādītas gan dokumentālās, gan mākslas filmas par šīm tēmām (reizi divās nedēļās, gada laikā 34 reizes, katrā nodarbībā piedalījās 12‑18 bērni).

Atkarību profilakse — Rīgas Atkarības profilakses centra un tā filiāļu apmeklējumi. Bērni noskatījās izglītojošas videofilmas, saņēma informatīvos materiālus, kā arī piedalījās diskusijās (vidēji reizi 2 mēnešos, gada laikā 6 reizes).   Praktisko dzīves iemaņu apguve.

Pavārmākslas nodarbības, apgūstot veselīga uztura gatavošanas pamatprincipus  - salātu gatavošana, ievārījuma vārīšana, rauga mīklas pīrāgu, pankūku, kēksu un picu cepšana (reizi nedēļā, kopā 40 reizes).

Nodarbības par ķermeņa un matu kopšanu – divas reizes mēnesī.

Mēbeļu un inventāra labošana pašu spēkiem (pēc nepieciešamības.  Telpu ikdienas uzkopšana — bērni mācās pareizi mazgāt traukus, grīdas, slaucīt putekļus, kopt telpaugus u.c. 

Šūšana, apģērba labošana, kā arī dažādu rokdarbu veikšana kopā ar bērnu vecākiem — 2 reizes mēnesī.

Radoši praktiskās nodarbības bērniem: 

 - Šūšana, 
 - Palīdzība radošos mācību priekšmetos piegriešana(mājturībā, vizuālajā mākslā). 
 - Jaunu tehniku apguve,
 - Telpu rotāšana,
 - Mājturības (salvešu tehnika, noformēšana, iemaņu trauku apgleznošana, pilnveide tekstilapdruka zīda apgleznošana, sveču liešana).

Radoši praktiskās nodarbības vecākiem:
 - Šūšana, 
 - Padomi apģērba labošanai, 
 - Telpu noformēšana, 
 - Ģimenes budžeta plānošanā, 
 - Padomdošana kvalitatīva un veselīga ēdiena izgatavošanā.


III. Pedagoģiskais darbs BĒRNU integrācijā un reintegrācijā SKOLĀS. 

Nozīmīga loma ACBĢ darbībā ir arī atbalstam mācību procesā, kuru nodrošina ACBĢ sociālais pedagogs, sniedzot gan individuālās, gan grupu konsultācijas.

1. Atbalsts mācībās 

2. Integrācija un reintegrācija skolu sistēmā. Sadarbībā ar bērnu vecākiem, skolu valdi un 12 skolām tika veikta skolu neapmeklējošo bērnu integrācija un reintegrācija skolās, kā arī uzlabots bērnu skolas apmeklējums. Bērnu vecāki tika motivēti pievērst lielāku uzmanību bērnu izglītības jautājumiem, kā arī iesaistīti to risināšanā. 

3. Iespēja saņemt mācību materiālus. Jau tradicionālajā akcijā ”Skolai” skolas somas ar piederumiem (burtnīcām, zīmēšanas blokiem, rakstāmpiederumiem u.c.) un citus materiālus saņēma 25 augsta sociālā riska ģimeņu bērni. 

IV. Sociālais darbs.
Sociālā darbinieka konsultācijas un palīdzību ACBĢ var saņemt gan bērni, gan viņu vecāki. Bērniem 2007. gadā sniegtas 831 individuālās konsultācijas, vecākiem—515.

Sociālais darbs ar bērniem:

 - Dzīves apstākļu un saskarsmes novērtēšanai 2007. gadā veikti 35 pirmreizēji un 54 atkārtoti mājapsekojumi;

 - Ģimeņu dzīves telpas sakārtošana – motivēšana sava mājokļa tīrīšanai, uzturēšanai kārtībā 35 ģimenēm; 

 - 4 bērniem palīdzēts iekārtoties darbā vasaras mēnešos; patstāvīgi, no skolas brīvajā laikā strādā 7 bērni; 

 - 5 bērni motivēti iesaistīties interešu pulciņos.

 - Darbā ar 5 bērniem un to ģimenēm norisinājusies sadarbība ar Rīgas Pašvaldības Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu;

 - Darbā ar 5 bērniem un to ģimenēm norisinājusies sadarbība ar Latgales priekšpilsētas Nodarbinātības valsts aģentūras nodaļu. 

 - Sadarbība ar „Māras centru” 2 ģimenēm.
 
Sociālais darbs ar vecākiem. 

 

V. Psiholoģiskais darbs 
Psiholoģiskais darbs norisinājās četros pamatvirzienos:
 -  Individuālās konsultācijas bērniem;
 -  Individuālās konsultācijas vecākiem;
 -  Grupu nodarbības bērniem;
 -  Atbalsta grupas vecākiem.

Individuālās konsultācijas bērniem 
2007. gadā tika veiktas 790 konsultācijas, sniedzot psiholoģisko atbalstu 40 bērniem. Galvenās problēmas, ar kurām tika strādāts:

  - hiperaktivitāte;
  - agresija;
  - psihotraumas;
  - trauksme, fobijas;
  - komunikatīvās kompetences;
  - psihisko procesu attīstība;
  - profesionālā orientācija.

Darbā tika izmantota kognitīvi biheiviorālā terapija, simbolu drāma, psihodrāma, spēļu terapija, smilšu terapija. Vairākiem bērniem tika novērotas noturīgas pozitīvas izmaiņas.
   
Individuālās konsultācijas vecākiem 
Tika veiktas 269 konsultācijas, sniedzot psiholoģisko atbalstu 24 vecākiem. Galvenie konsultācijās risinātie jautājumi: 

 - bērna audzināšana;
 - krīzes situācijas ģimenē;
 - attiecības ģimenē; 
 - pašapziņas attīstība;
 - adaptācija sabiedrībā.
   
Grupu nodarbības bērniem 
Tika veikta 61 grupu nodarbība, kurās piedalījās aptuveni 45 bērni. Nodarbības norisinājās 3 grupās: 

 - mazo bērnu (7-9 g. veci);
 - tīņu (10-13 g. veci); 
 - vecāko bērnu (14-18 g. veci). 

Galvenais nodarbību mērķis bija sociālās adaptācijas spēju uzlabošana.  

Atbalsta un pašpalīdzības grupas vecākiem
Gada laikā tika organizētas 14 pašpalīdzības grupas un 15 vecāku atbalsta grupas, kurās piedalījās aptuveni 25 vecāki. Sanāksmēs tika aplūkoti ar bērnu audzināšanu saistīti jautājumi (audzināšanas mērķi un uzdevumi, aktīvās klausīšanās paņēmieni, konfliktu risināšana, pienākumi un prasības), nodarbībās iekļaujot gan teoriju, gan praksi. Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Roku rokā"

 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »