2024. gada 27. maijs
Vārda dienas: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

SEKO MUMS

Projekta nosaukums:

Astoņi reiz četri jeb astoņas radošas tēmas četrās Rīgas daļās

Projekta periods:

9 mēneši (22.02.2016. – 15.11.2016.)

Projekta līdzfinansētājs:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projekta mērķis:

Radošu un lietderīgu brīvā laika aktivitāšu organizēšana LELB Diakonijas centra dienas atbalsta centros dažādās Rīgas priekšpilsētās sociāli atstumtajām riska grupām, veicinot praktisko un sociālo prasmju attīstību par dažādām tēmām dažādās vidēs, nodrošinot starppaaudžu sadarbību un integrāciju.

Projekta specifiskie mērķi:

1.       Īstenot 32 pasākumu četros Diakonijas centra dienas atbalsta centros, katrā centrā pa 8 pasākumiem.  

2.       Attīstīt pasākuma dalībnieku praktiskās un sociālās prasmes attiecībā uz dažādām tēmām dažādās vidēs, kas vairotu pasākuma dalībnieku motivāciju, paaugstinātu pašapziņu lietderīgi un interesanti pavadot brīvo laiku.

3.       Pēc iespējas nodrošināt starppauaudžu sadarbību un integrāciju katrā pasākumā.

Projekta tiešā mērķa grupa

Sociālā riska bērni un jaunieši un viņu vecāki, kā arī sociālās atstumtībās riskam pakļautie pieaugušie un seniori (bezdarbnieki, personas pensijas vecumā, jaunās māmiņas u.c.), kas apmeklē dienas atbalsta centrus. Katrā pasākumā piedalījās aptuveni 40 dalībnieki.

Projekta aktivitātes:

1.       Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.

2.       Projekta uzsākšanas sanāksme.

3.       Pasākumu dienas centros norise pa šādām tēmām:

-          Kopīgi albumus šķirstot!

-          Lieldienu gaidīšanas pasākums.

-          Nāk pavasaris! – pasākums brīvā dabā

-          Mākslas diena pagalmā!

-          Jauno un veco dienu brīnumi!

-          No veca – jauns!

-          Gribi par to parunāt?

-          Ko es esmu uzzinājis?

4.       Projekta izvērtēšana.

Projekta rezultāti:

1.       Katrā no projekta pasākumiem tika ietvertas lietderīgas un interesantas brīva laika pavadīšanas nodarbības veltītas kādai konkrētai tēmai, ietverot tajās gan dažādu praktisku zināšanu apgūšanu (piem. olu krāsošana, cienastu gatavošana, galda klāšana, apkārtnes iekopšana, puķu dobju izveidošana, drēbju maisiņu šūšana, virtuves dēlīšu izgatavošana, dekoru gatavošana u.c.), gan sociālo un saskarsmes prasmju attīstību (sarunas, dziesmas, uzklausīšana, starppaaudžu dialogs u.c.).

2.       Projekta pasākumi ļāva projekta dalībniekiem paaugstināt savu pašapziņu un motivāciju, kā arī pilnveidot un dažādot savu ikdienu.

3.       Nozīmīgs projekta rezultāts ir dažādo paaudžu satikšanās un savstarpējā tuvināšanās, pieredzes un zināšanu nodošana no paaudzes uz paaudzi, iespēja sociālā riska ģimenēm sēdēt pie klāta galda un būt kopā, apzinoties, ka neviens nekritizēs un neteiks neko sliktu; paaudžu izpratne, konfliktu mazināšana, vientulības mazināšana, iejūtības vienam pret otru veicināšana.

4.       Nodrošināta projekta publicitāte un izplatīta informācija par projekta pasākumiem un ieguvumiem.

Projekta publicitāte:

Publikācija par projektu laikraksta “Svētdienas rīts” 2016.gada novembra numurā (11/1912).


 

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »