2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Projekts “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana vardarbības
ģimenē novēršanai” 

Certification and Qualification: Coordinators for Domestic Violence  Strategic Intervention

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana vardarbības ģimenē novēršanai” ietvaros kopā ar partneriem no Grieķijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes esam izstrādājuši vairākus dokumentus un materiālus, lai nostiprinātu vardarbības ģimenē gadījumu koordinatoru (angl. Domestic Violence Response Coordinator) statusu Eiropas dimensijā.


VARDARBĪBAS ĢIMENĒ GADĪJUMU KOORDINATORS

- Profesionālis, kas koordinē pakalpojumus personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē (VĢ) un vardarbības pret sievietēm un meitenēm
- Dinamisks un atbildīgs darbs, uzlabojot atbalsta sistēmu VĢ gadījumos
- Nozīmīgs stratēģiskās pārvaldības instruments
- Holistiska pieeja atbalsta sniegšanai


CQ4DVCI: kvalifikācijas process, profilēšana, apmācības hibrīdmodelī, e-platforma, e-bibliotēka un virtuālais forums, koordinatoru profesionālā sertifikācija.

Piedalieties apmācībās, izmantojiet resursus, sadarbojieties ar kolēģiem: https://cq4dvci.projectlibrary.eu

Aktualitāte

Vardarbība ģimenē un vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir globāla pandēmija, kas negatīvi ietekmē ne tikai tās tiešos upurus, bet arī visas sabiedrības un valsts attīstību. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir sarežģīts fenomens, un situācija turpina pasliktināties. Tas skar speciālistus, kuri nepastarpināti strādā ar VĢ intervencēm, un arī tos, kas darbojas tādās ar problemātiku saistītās jomās kā garīgā veselība, kopienas centri, izglītība u.tml. Tāpēc radusies nepieciešamība ieviest jaunu profesionālo kvalifikāciju – vardarbības ģimenē gadījumu koordinators.

Šī kvalifikācija nav definējama sociālā darbinieka, psihologa, jurista vai veselības aprūpes speciālista kompetences robežās. Tas ir speciālists, kurš organizē visu šo profesionāļu sadarbību un koordinē pieejamos pakalpojumus, lai maksimāli kvalitatīvi un efektīvi sniegtu atbalstu vardarbību pieredzējušajām personām. Daudzās Eiropas valstīs ir nepieciešams izveidot vienotu sertifikācijas sistēmu šāda koordinatora kvalifikācijai.


Pievienotā vērtība

CQ4DVCI piedāvā visaptverošu pasākumu kopumu profesionālās kvalifikācijas izveidei. Tajā ietilpst tālmācības programmas hibrīdmodelis, kas dalībniekiem sniedz iespēju apgūt zināšanas un prasmes konkrētas metodoloģijas izmantošanai, kā arī prasmju pārbaude, sertifikācija un kvalifikācija koordinatora darba pienākumu veikšanai, reaģējot uz vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un meitenēm. CQ4DVCI modulārajā programmā ietverta gan pilotapmācība, gan kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas izstrāde.

Dalībnieki, kas iesaistīsies apmācību un sertifikācijas procesā, iegūs plašākas zināšanas, uzlabos savu praksi un prasmes, kā arī padziļinās savu izpratni par:

• vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un meitenēm (VPSM), tās dinamiku un attiecināmajiem tiesību aktiem;
• galvenajiem labās prakses elementiem, reaģējot uz VPSM;
• VPSM stratēģiju vietējā un valsts mērogā;
• VPSM pārvaldības struktūrām;
• līdzekļu piesaisti atbalsta pakalpojumu ilgtspējai VPSM jomā.

Soli tālāk: vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora kvalifikācija un sertifikācija

Eiropas valstu izglītības sistēmas tradicionāli bijušas atšķirīgas, arī sociālekonomiskā situācija visur nav vienāda, tāpēc ir saprotams, ka pieeja vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora lomai var būt dažāda. CQ4DVCI projekta partnerības izstrādātajā sertifikācijas shēmā šīs atšķirības ir ņemtas vērā, izveidojot tādu shēmu, kas varētu būt pieņemama visās valstīs un ļautu sertificēt specializētus koordinatorus ar Eiropas līmenī atzītām zināšanām un prasmēm.


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »