2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Sirdsgaisma" 


Adrese: Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004

Kontakti: Atbalsta centra vadītāja Ingrīda Gailīte:
+371 28628596; ingrida.gailite@diakonija.lv

Tālrunis: 28628596
E-pasts: sirdsgaisma@diakonija.lv

Darba laiks: 
darba dienās 11.00 -17.00

ACBĢ „Sirdsgaisma” ir atvērts klientiem: 

no plkst. 12.00 līdz 18.00 darba dienās;                               
no plkst. 10.00 līdz 16:00 darba dienās skolēnu pavasara, vasaras, rudens un ziemas brīvlaikos.

Darbinieku pieņemšanas laiki:

Vadītāja:
Pēc iepriekšēja pieraksta


Sociālais darbinieks un psihologs:
‌Pēc iepriekšēja pieraksta

Pedagogs:
Pēc iepriekšēja pieraksta

AC "Sirdsgaisma" struktūrshēmaNodibinājuma LELB Diakonijas Centrs Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm „Sirdsgaisma” (turpmāk tekstā ACBĢ) ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra struktūrvienība, kas tika atklāta 2006.gada 21. jūnijā. Atbalsta centrā tiek nodrošināts pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm  Ziepniekkalna apkārtnē.
 
Pakalpojuma saņemšanas kārtība: 

‌Bērni no sociālā riska ģimenēm  vecumā no 7-18 gadiem, var saņemt atbalsta centra pakalpojumus ar Sociālā dienesta nosūtījumu. Dienas centrā tiek piedāvāta iespēja saņemt visus piedāvātos pakalpojumus arī bērniem ar kustību traucējumiem.

Pakalpojumi atbalsta centrā ir pieejami bez maksas. 

‌Savā darbībā ACBĢ "Sirdsgaisma" vadās pēc LELB DC statūtiem, atskaitās LELB DC, sadarbokas ar Rīgas Sociālo dienestu, policiju, skolām, kā arī citām pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām, privātpersonām.

ACBĢ “Sirdsgaisma” darbības mērķis ir sniegt sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas pašvaldības skolas vecuma bērniem (7-18 gadi) un viņu ģimenēm, nodrošināt sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu un attīstīšanu, strukturētu brīvā laika pavadīšanu – veiksmīgai sociālajai integrācijai sabiedrībā.

ACBĢ “Sirdsgaisma” funkcijas un galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un viņu ģimenēm:

1. Veikt bērna sociālo funkcionēšanas spēju izvērtējumu un nodrošināt pakalpojumu atbilstoši individuālām vajadzībām;

2. Sniegt speciālistu (sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs un pedagogs) individuālas konsultācijas.

3. Organizēt izglītojošas, socializējošas, sociālo prasmju un iemaņu apguves un pilnveides nodarbības, radošās un fizisko aktivitāšu grupu nodarbības;

4. Integrēt un reintegrēt bērnu skolu sistēmā, sniegt atbalstu mācību procesā – mājasdarbu pildīšanā un zināšanu, prasmju pilnveidošanā;

5. Sniegt atbalstu ģimenēm: speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, aprūpes pakalpojumi: siltas pusdienas bērniem, drēbju mazgāšana, un kopīgu pasākumu un svētku svinēšanu ģimenēm;

6. Sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām organizācijām.

‌ACBĢ “Sirdsgaisma” pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm (līdz 25 personām dienā) tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. 

 
Centrs sniedz šādus pakalpojumus:

·  Saturīga, attīstoša brīvā laika pavadīšana;

·  Sociālā darbinieka konsultācijas;

·  Pedagoga konsultācijas;

·  Psihologa konsultācijas;

·  Praktiskas, radošas un izglītojošas nodarbības;

·  Izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana;

· Mazgāšanās dušā;

·  Iespēja izmazgāt veļu;

·  Apģērbu, apavu un mājlietu izsniegšana pēc iespējas;

·  Pusdienas un tējas pauze;

·  Atbalsts klientu ģimenēm pārtikas produktu veidā pēc iespējas.

 

Centra funkcijas un uzdevumi :

1. Augsta sociālā riska ģimeņu bērniem nodrošināt sociālo aprūpi-rehabilitāciju (pamatvajadzību apmierināšanu) – aprūpes un rehabilitācijas programmā, 

2. Sniegt bērniem pedagoģisko atbalstu – veicināt sociālā riska ģimeņu bērnu iestāšanos vai atgriešanos skolā,

3. Veikt sociālo darbu ar sociālā riska ģimeņu bērniem, viņu ģimenēm un vecākiem, strādāt ar klienta ģimeni, tuvākā vidē esošiem cilvēkiem;

4. Veikt preventīvos pasākumus sociālā riska ģimeņu bērnu atkarības mazināšanai no alkohola, narkotikām vai psihotropajām vielām,

5. Mazināt vardarbību sociālā riska ģimeņu bērnu vidū, sniegt psiholoģisku atbalstu vardarbībā cietušajiem bērniem; nodrošināt informāciju par citiem iespējamiem palīdzības veidiem;

6. Veikt psiholoģisko konsultēšanas darbu ar augsta sociālā riska bērniem un viņu ģimenēm; veikt informatīvi — izglītojošo un psiholoģisko darbu ar klientu;

7. Piedāvāt atbalsta un pašpalīdzības grupas sociālā riska ģimeņu locekļiem;

8. Sniegt augsta sociālā riska ģimeņu bērniem praktiskas iemaņas patstāvīgai dzīvei nākotnē;

9. Veicināt Baznīcas, citu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sociālajā sfērā. Veidot sadarbības tīklu ar citiem profesionāļiem un organizācijām;

10. Veicināt sabiedrības izglītošanu par augsta riska ģimenēm;

11. Piesaistīt brīvprātīgos un koordinēt viņu darbību;

12. Nodrošināt apmācības, atbalstu un informāciju profesionāļiem, kas strādā ar augsta sociālā riska ģimenēm.

 

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »