2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Ukrainas vēstnieka vizīte LELB Diakonijas centrā

Ziņa publicēta 27.07.2023

eskatīsimies nedaudz vēsturē. Vārds “diakonija” nozīmē kalpošanu Kristum, esot atvērtiem kristīgā sadraudzībā. Viens no galvenajiem Baznīcas uzdevumiem ir kalpot cilvēkiem. 29 gadu laikā, Diakonija kļuva par vienu no galvenajiem  Baznīcas aicinājumiem. Tas ir liels ieguldījums palīdzībā cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams – atstumtajiem, sarežģītos un grūtos apstākļos nonākušajiem. Pirms LELB Diakonijas centra oficiālās dibināšanas, palīdzība tika nodrošināta, bet tas bija iespējams ne tik lielos apmēros, kā arī tā bija aktīva tikai atsevišķās draudzēs. Piemēram, ja cilvēkam bija nepieciešama palīdzība, draudze varēja palīdzēt tikai pašas draudzes ietvaros, nevis centralizēti. Tagad palīdzība tiek nodrošināta kompleksi visā Latvijā, tas ir, Diakonijai ir vairāki centri, kuri nodrošina kā sociālo, tā garīgo palīdzību. LELB Diakonijas centrs palīdz ne tikai luterāņiem, bet svarīgākais ir tas, ka, JA MĒS PALĪDZAM VIENKĀRŠI TĀPAT, TAS VAIRĀK IR SOCIĀLAIS DARBS; JA MĒS PALIDZAM, BALSTOTIES UZ TICĪBU JĒZUM, TAD TIEK PIEPILDĪTA MISIJA.

Vairākus gadus atpakaļ, LELB Diakonijas centrs kļuva par Eirodiakonijas sastāvdaļu, kurā apvienojas 58 organizācijas no 32 valstīm.

29 gadus atpakaļ, 1994.gadā, LELB Konsistorija izveidoja patstāvīgu juridisku struktūru LELB Diakonijas centru. 1993.gada aprīlī notika konference, kurā piedalījās 100 Latvijas mācītāji, kā arī pārstāvji no Norvēģijas un Vācijas luterāņu draudzēm. 1996.gadā tika veidota pamatstruktūra , bet 1999.gadā tika apstiprināta “Diakonijas programma”.

Šobrīd LELB Diakonijas centram ir 8 dienas centri Rīgā un ārpus Rīgas: dienas centrs “Mēs”, dienas centrs “Paaudzes”, dienas centrs “Roku rokā”, dienas centrs “Sirdsgaisma”, dienas centrs “Dzīvības aka”, kopienas centrs “Baltā ūdensroze”, kopienas centrs “Gaujaslīči” un kristīgais centrs “Arken”. Centrus apmeklē pieaugušie, bērni, bēgļi no Ukrainas, darbojas arī brīvprātīgie no citām valstīm.

Mums bija pamatots iemesls svinībām! Kopā vizinājāmies ar kuģīti pa Daugavu, baudījām kopā būšanu un sadraudzību pie gardām uzkodām.

Savā dzimšanas dienā, mēs vēlamies pateikties visiem par palīdzību, iejūtību un kopā būšanu!В конце июня LELB Diakonija centrs праздновала День рождения – 29 лет

Итак, с самого начала. Термин “Диакония” - означает “служение”. Диаконство, как деятельность, является аспектом бытия, само слово подразумевает служение Христу и формирует открытое, християносткое общение. Призвание служить людям рассматривается как основная задача церкви. 29 лет – длительный период времени для понятия диаконства в Латвии. Непонятный сначала термин стал главным призванием церкви. Это общая работа для нуждающихся людей: больных, уязвимых, маргинализованых, для тех, кто оказался в сложных обстоятельствах. До фактического появления юридической организации подобная деятельность существовала, но, из-за отсутствия структуры, была меньше и осуществлялась в отдельных приходах. Например, если человек оказался в беде и обратился в церьковь – ему помогали в рамках существующих возможностей данного прихода. Сейчас существует целая сеть, которая может помочь комплексно и представителям разных верств населения. Т. е. появилась категория “Диаконии” институциональной, котороя создает структуры и организации и они занимаютя социальной и духовной помощью: больницы, церкви, специальные центры. Принадлежность человека, которому нужна помощь, к любому вероисповеданию не имеет значения. Но для нас важно следующее: ЕСЛИ МЫ ПОМОГАЕМ ПРОСТО ТАК - фактически, НАШ ТРУД ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ; ЕСЛИ ЖЕ МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ ВЕРОЙ – ОНА ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В МИССИЮ.


Несколько лет назад наша организация присоединилась, а точнее – стала частью Eurodiakonia – европейской сети церквей и неприбыльных организаций, которые предоставляют социальные и медицинские услуги и выступают за социальную справедливость. На данный момень Eurodiakonia представлена 58 организациями в 32 странах мира.

То есть, 29 лет назад, в 1994 году, на тот момент еще консистория LELB, основала самостоятельную юридическую структуру, LELB Diakonija Centrs. Этому предшествовала конференция диаконства в апреле 1993, в которой приняли участие больше 100 латвийских пасторов, а также представители норвежских и немецких евангелическо-лютеранских церквей Северной Эльбы. В 1996 началась разработка проектов относительно структуры и должностей, а в 1999 советом Латвийской евангелическо-лютеранской церкви была утверждена и издана “Программа Диаконии”, которая подитоживает разработанные и выданные документы.

Сегодня LELB Diakonija насчитывает 8 центров в Риге и за ее пределами: "Mēs", "Paaudzes", "Roku rokā", "Sirdsgaisma", "Dzīvības aka", "Baltā ūdensroze", "Gaujaslīči", "Arken". Наши центры работают с детьми, взрослыми, пенсионерами, вынужденными переселенцами, ведуться волонтерские проекты с украинскими солдатами. Постоянно оказываем помощь в процессе адаптации к современными, изменчивым условиям.

Итак, у нас было, что праздновать! Катались по прекрасной Даугаве на теплоходе, угощались вкусными закусками, среди которых среди которых невероятный латвийский клиньдерс и имели возможность пообщаться все вместе. В свой День рождения мы благодарим вас за внимание и причастность к деятельности нашей организации и желаем всем нам вдохновения и новых свершений!


« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »