2024. gada 23. februāris
Vārda dienas: Haralds, Almants

SEKO MUMS

EURODIAKONIA konference Rīgā par nodarbinātības jautājumu

Ziņa publicēta 27.09.2022
2022.gada 15. un 16.septembrī Rīgā norisinājās “Eirodiakonijas” un Diakonijas centra organizēta konference “Access to Employment Network Meeting”. 
“Eirodiakonija” ir Eiropas baznīcu un kristīgo NVO tīkls, kas sniedz sociālos un medicīniskos pakalpojumus, kā arī iestājas par sociālo taisnīgumu. Kopš 1995.gada Eirodiakonija pārstāv 52 nacionālās un reliģiskās organizācijas 32 valstīs. 
Projekta galvenais mērķis ir attīstīt to jauniešu prasmes, kuri nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, veicināt viņu līdzdalību izglītības procesos, iesaistīšanos darba tirgū, kā arī veicināt dalību nevalstiskajās organizācijās un aktivitāti jauniešu centros. 
Problemātika
Covid-19 krīze ir īpaši smagi skārusi jauniešus, jo ir samazinājies nodarbinātības līmenis, pasliktinājusies garīgā veselība un palielinājies nabadzības un sociālās atstumtības risks. Svarīgi, ka jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā ir 2,5 reizes augstāks nekā vispārējais bezdarba līmenis. Jauniešu – bezdarbnieku skaits joprojām ir satraucošs, īpaši tas skar jaunus cilvēkus vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Turklāt pāreja uz "zaļajām" un digitālajām tehnoloģijām maina darba tirgus prasības. Pieaug nepieciešamība jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā. Lai varētu konkurēt darba tirgū, ir nepieciešams apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Pieaugošā vajadzība pēc kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas vēl sliktāk ietekmē jauniešu nodarbinātības situāciju. 
Problēmas risināšanas veidi
Projekts piedāvā bezmaksas mentoringu un atbalstu visiem jauniešiem. Starptautiskās atbalsta programmas ilgums var būt no viena līdz deviņiem mēnešiem, atkarībā no profilēšanas rezultātiem un individuālajām vajadzībām. Projekts ir paredzēts jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nav darba attiecībās, un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
Organizatori organizē un uzrauga grupas darbu konkrētā vietējā pašvaldībā. Piemēram, plāno resocializācijas pasākumus, izstrādājot individuālu atbalsta programmu, organizējot pasākumus un piesaistot stratēģiski nozīmīgus dalībniekus. 
Mentors ir persona, kas sniedz individuālu un grupu atbalstu jauniešiem visa projekta laikā. 
Izaicinājumi attīstīties
• Jauniešiem ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts, nekā tas ir paredzēts projekta ietvaros;
• Mentoringa trūkums pēc programmas pabeigšanas;
• Profesionālu zināšanu un prasmju trūkums sarežģītās situācijās.
Diakonijas līdzdalība projektā
Projektā ir iesaistīti aptuveni 50 dalībnieki. Lielākā daļa ir sākuši strādāt un studēt nevalstiskās struktūrās vai pilnveidot savu kompetenci dažādās interešu jomās. Apmēram 30% projektā iesaistīto dalībnieku ir cilvēki ar īpašām vajadzībām vai nopietnu medicīnisku diagnozi. 
Rezultāti
Pateicoties programmai, daudziem jauniešiem bija iespēja iegūt autovadītāja apliecību. Vismaz divi dalībnieki turpina psihoterapiju, viens ir stājies darba attiecībās Diakonijas centrā, kā arī viens no dalībniekiem darbojās kā brīvprātīgais. 
Jāatzīmē, ka viens no programmas dalībniekiem, kurš ir 28 gadus vecs un ar smagiem runas traucējumiem (Aspergera sindromu) pēc programmas pabeigšanas pirmo reizi mūžā ir stājies darba attiecībās. 
Konferences dalībnieki apmainījās pieredzē kā veicināt marginalizētu grupu un jauniešu nodarbinātības procesu. Tika apspriestas problēmas, dalībnieki dalijas pieredzē par iespējamiem attīstības ceļiem nākotnē, kā arī prezentēja savus sasniegumus.


« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »