2024. gada 17. jūnijs
Vārda dienas: Artūrs, Artis

SEKO MUMS

PARTES dievnamu drošībai: līdz 16. augustam tiek gaidīti ekspertu pieteikumi

Ziņa publicēta 01.08.2023

 

 

PARTES komanda ir ekspertu meklējumos, lai sekmētu starpreliģiju koalīciju un partnerību veidošanu vienas reliģijas ietvaros, pastāvošo sadarbības tīklu darba uzlabošanu, kā arī sadarbību starp dievnamiem un vietējām pārvaldes iestādēm. Konkursa kārtībā izvēlētie eksperti tiks aicināti pievienoties ekspertu komitejai, kas atbalstīs un konsultēs PARTES projekta komandu dažādās jomās.

Projekta mērķis ir iegūt vispusīgāku izpratni par aktuālajiem dievnamu un reliģisko institūciju drošības apdraudējumiem un uzlabot sadarbību vietējā līmenī starp dažādām reliģiskajām kopienām, pārvaldes iestādēm un drošības ekspertiem.

PARTES projekta partneri ir pētniecības un prakses organizācijas, drošības aģentūras un reliģiskās kopienas 10 dažādās Eiropas valstīs (Austrijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Portugālē, Rumānijā, Spānijā, Nīderlandē, Vācijā). No katras valsts tiks izvēlēts viens eksperts, kas piedalīsies starpreliģiskās ekspertu komitejas darbā.

 

Darba periods: no līguma slēgšanas brīža līdz 2025. gada 28. februārim.

Paredzamais darba dienu skaits: līdz 10 darba dienām atkarībā no katra eksperta veikto uzdevumu rakstura un apjoma.

Dienas likme: 450 EUR (ieskaitot nodokļus).

Vieta: galvenokārt attālināti.

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 16. augusts plkst. 12.00 pēc Latvijas laika.

 

Eksperta pienesums (atkarībā no eksperta specializācijas un interesēm):

-     vietējo pārvaldes iestāžu un citu ieinteresēto personu informēšana un iesaistīšana, lai tās sniegtu savu ieguldījumu projekta aktivitātēs;

-     līdzdarbība koncepcijas veidošanā un atbalsts šādu aktivitāšu īstenošanā: starpreliģiju dialoga platformu veidošana, kapacitātes stiprināšanas semināru organizēšana un komunikācijas kanālu attīstīšana starp vietējām iestādēm un dievnamiem;

-     projekta kvalitātes un progresa uzraudzīšana, piemēram, sniedzot atgriezenisko saiti par pasākumu norises formātu un publikācijām;

-     Kontaktu dibināšana ar reliģiskajām kopienām projekta konsorcijā pārstāvētajās valstīs, lai kopīgi iesaistītos dažādos pasākumos un pieredzes apmaiņā;

-     Stratēģisku padomu sniegšana par informatīvo kampaņu saturu un formātu.

 

Lai pretendētu uz šo amatu, lūdzam ņemt vērā, ka nepieciešama atbilstība šādiem kritērijiem:

-     piederība reliģiskai kopienai/reliģiskai organizācijai;

-     pierādāma iepriekšēja sadarbība ar citām ieinteresētajām pusēm dažādās reliģiskajās kopienās/organizācijās;

-     iepriekšēja sadarbība ar publiskām un privātām personām (valsts iestādām, tiesībaizsardzības iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem, nevaldības sektoru u. c.) tiks uzskatīta par priekšrocību;

-     spējas un interese sniegt savu ieguldījumu un piedalīties PARTES sanāksmēs un pasākumos;

-     spēja strādāt angļu valodā;

-     pierādāma pieredze starpkonfesiju/starpreliģiju dialoga un koalīciju veidošanas procesos;

-     interese par tēmām, kas saistītas ar drošību (jo īpaši – ar drošības pasākumu īstenošanu dievnamos);

-     spēja strādāt patstāvīgi;

-     interese strādāt daudzpusīgās, starptautiskās komandās.

 

Papildu informācija un pieteikšanās:

https://violence-prevention-network.de/ueber-uns/ausschreibungen/partes/

 

Plašāka informācija par PARTES latviešu valodā: https://diakonija.lv/partes-sadarbiba-religisko-instituciju-drosibai

 

PARTES tīmekļa vietne: https://www.partes-project.eu/

 

 

 

 


« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »